LoftBlikket_Logo_neg.png

Hva skjer om en båt bråstopper i 20 knop?

Vi kjenner alle til krasjtester utført med bil. Men hva skjer ved en momentan stans i en båt? For eksempel om man treffer et skjær eller en stake? Vi ga Testfakta AB oppdraget om å finne ut hva som skjer når en vanlig familie i en vanlig skjærgårdsjeep bråstopper i 20 knop.

Testen ble gjennomført med 20 knops fart på Research Institutes of Swedens testbane. 20 knop er en hastighet veldig mange norskeide fritidsbåter kan oppnå. Ved en bråstopp i denne hastigheten (37 km/t) ble testdukkene utsatt for krefter tilsvarende 12 ganger egen kroppsvekt.

–Jeg ble ikke overrasket over dramatikken vi ser ved 20 knop. Men det som bekymrer meg er at mange kjører mye fortere enn dette, sier Klaus Hahn, direktør i Testfakta AB.

Dukkene som ble brukt i testen skal simulere en vanlig familie på fire, med kroppsvekt på henholdsvis 70 og 35 kilo. Ved hjelp av høyhastighetskameraer får vi et brutalt innblikk i hvilke krefter som er i sving. Samtlige av dukkene blir kastet ut av båten.

Hvert år skjer det alvorlige grunnstøtings- eller kollisjonsulykker med høy fart. En del av disse ulykkene skjer ved nedsatt sikt i mørket, men det er også flere eksempler på ulykker som har skjedd på dagtid. Denne testen viser på en god måte hvorfor det er viktig å løfte blikket, være oppmerksom og avpasse farten etter forholdene.

Se hvordan vi gjennomførte testen sammen med Testfakta i Sverige:

Løft blikket!

LØFT BLIKKET er en holdningskampanje med et mål om at alle som ferdes i båt skal bli flinkere til å ta mer bevisste valg, både for egen og andres sikkerhet. Det må mer enn dette fokuset til for å redusere ulykkestallene, men ønsket er at LØFT BLIKKET- kampanjen kan være en vekker for båtfolk, og starten på en holdningsendring på og ved sjøen.

Alt tyder alt på at 2023 også kan bli en aktiv båtsommer. Da er det ekstra viktig å ha fokus på sikkerhet.

Sjøfartsdirektoratet, Kystverket og Redningsselskapet oppfordrer alle til å løfte blikket!
Med økt bevissthet og oppmerksomhet på sjøen bidrar alle til en fin og trygg båtsommer både for oss selv og andre.

Til alle som ferdes på sjøen:

kystverket-primar-cmyk.png
sjofartsdirektoratet.png
Redningsselskapet_Logo.png