Det som er dumt i bil,

kan også være dumt i båt

- Ta med deg oppmerksomheten ut i sjøen

DeT som er dumt
i bil, kan også
være dumt i båt

Løft blikket!


Målet vårt i 2019 er å starte en snuoperasjon, der trenden videre blir en varig nedgang i antall ulykker knyttet til fritidsbåt. Vi har en nullvisjon på veiene, og vi har en nullvisjon for ulykker på sjøen.

Vårt mål er å fokusere på at alle som ferdes i båt må bli flinkere til å ta mer bevisste valg, både for egen og andres sikkerhet. Det må mer enn dette fokuset til for å redusere ulykkestallene, men ønsket er at Løft blikket kampanjen kan være en vekker for båtfolk, og starten på en holdningsendring på og ved sjøen. Sjøfartsdirektoratet, Kystverket og Redningsselskapet oppfordrer herved alle båtførere til å løfte blikket.

Til alle som ferdes i båt:

loftblikket_still_3.png
loftblikket_still_1.png
loftblikket_still_2.png

Visste du at...

Halvparten av alle ulykker på sjøen skyldes kantring og fall over bord.


Den vanligste årsaken til drukningsulykker generelt er fall fra land eller brygge.


120 000 mennesker har Våttkort for Kajakk og antallet øker. Våttkortet er med på å øke både ferdighet og sikkerhet på vannet.


Navigasjonsutstyr og mobiltelefon stjeler oppmerksomheten fra båtføreren.

Den tredje vanligste årsaken til ulykker knyttet til fritidsbåt er fall mellom båt og brygge/kai.


Trafikken på sjøen øker og farten blir større.


Mørke og dårlig sikt øker sannsynligheten for ulykker med fritidsbåt.


Over 50 % av båtførere har ingen formell kompetanse.

Sjøvettreglene 2019


Tenk sikkerhet. Kunnskap og planlegging reduserer risikoen og øker trivselen.

Ta med nødvendig utstyr. Utstyret må holdes i orden og være lett tilgjengelig.

Respekter vær og farvann. Båten må bare benyttes under egnede forhold.

Følg Sjøveisreglene. Bestemmelsene om vikeplikt, hastighet og lanterneføring må overholdes.

Bruk redningsvest eller flyteplagg. Det er påbudt med godkjent flyteutstyr til alle om bord.

Vær uthvilt og edru. Promillegrensen er 0,8 når du fører båt.

Vis hensyn. Sikkerhet, miljø og trivsel er et felles ansvar.


1

2

3

4

5

6

7

GettyImages-903702468.jpg
Redningsselskapet_Logo.png
sjofartsdirektoratet.png
kystverket-primar-cmyk.png