Det som er dumt i bil,

kan også være dumt i båt

- Ta med deg oppmerksomheten ut i sjøen

- en vekker for båtfolk og starten på en holdningsendring

Sjøfartsdirektoratet, Kystverket og Redningsselskapet oppfordrer alle båtførere til å LØFTE BLIKKET når de ferdes på og ved vann.

LoftBlikket_Logo_neg.png
kystverket-primar-cmyk.png

Kystverket har ansvar for sjøvegen; at den er merket, farbar og sikker. Vi er generelt opptatt av sikkerhet til sjøs, som også betyr å jobbe for å unngå ulykker og uønskede hendelser med fritidsbåt. Derfor er det viktig for oss å være en aktiv deltaker i LØFT BLIKKET-kampanjen.

Som en humanitær organisasjon med en visjon om at ingen skal drukne,så er LØFT BLIKKET en kampanje som er veldig viktig for oss å være en del av. Sammen kan vi få ut budskapet bredere og forhåpentligvis bidra til færre ulykker på sjøen.

Redningsselskapet_Logo.png
sjofartsdirektoratet.png

Sjøfartsdirektoratet arbeider for å trygge liv, helse og miljø på sjøen. Forebygging av ulykker fra fritidsbåt er en av hovedoppgavene våre. Det er viktig for oss å samarbeide med Kystverket og Redningsselskapet om LØFT BLIKKET-kampanjen for å bidra til å målet om ingen omkomne eller hardt skadde ved bruk av fritidsbåt.

Hva skjer om en båt bråstopper i 20 knop?  


Vi kjenner alle til krasjtester utført med bil. Men hva skjer ved en momentan stans i en båt? For eksempel om man treffer et skjær eller en stake? Vi ga Testfakta AB oppdraget om å finne ut hva som skjer når en vanlig familie i en vanlig skjærgårdsjeep bråstopper i 20 knop. 


Testen ble gjennomført med 20 knops fart på Research Institutes of Swedens testbane. 20 knop er en hastighet veldig mange norskeide fritidsbåter kan oppnå. Ved en bråstopp i denne hastigheten (37 km/t) ble testdukkene utsatt for krefter tilsvarende 12 ganger egen kroppsvekt.  

–Jeg ble ikke overrasket over dramatikken vi ser ved 20 knop. Men det som bekymrer meg er at mange kjører mye fortere enn dette, sier Klaus Hahn, direktør i Testfakta AB.  


Dukkene som ble brukt i testen skal simulere en vanlig familie på fire, med kroppsvekt på henholdsvis 70 og 35 kilo. Ved hjelp av høyhastighetskameraer får vi et brutalt innblikk i hvilke krefter som er i sving. Samtlige av dukkene blir kastet ut av båten.


–Hvert år skjer det alvorlige grunnstøtings- eller kollisjonsulykker med høy fart. En del av disse ulykkene skjer ved nedsatt sikt i mørket, men det er også flere eksempler på ulykker som har skjedd på dagtid. Denne testen viser på en god måte hvorfor det er viktig å løfte blikket, være oppmerksom og avpasse farten etter forholdene, sier Lars Alvestad, fungerende sjøfartsdirektør.  


Se videoen og tenk etter; husker du å løfte blikket i sommer? 

 

Vår unike båtkrasjtest lanseres her
1. juli 2021!

Boats and boating--Equipment and supplies, Water, Sky, Cloud, Watercraft, Travel

Løft blikket og vinn SILVA hodelykt!


Send oss en bilde av en båtfører/kaptein som er flink til å løfte blikket, og du vil være med i trekningen av tøff hodelykt fra SILVA. Bilder kan legges på Instagram med #løftblikket2021 eller sendes til karina.gravdahl@rs.no, merk. Løftblikket. Vi deler gjerne bildene på vår facebook gjennom sommeren og trekker 3 heldige vinnere mandag 9. august.

Sjøvettreglene


Løft blikket!


LØFT BLIKKET er en holdningskampanje med et mål om at alle som ferdes i båt skal bli flinkere til å ta mer bevisste valg, både for egen og andres sikkerhet. Det må mer enn dette fokuset til for å redusere ulykkestallene, men ønsket er at LØFT BLIKKET- kampanjen kan være en vekker for båtfolk, og starten på en holdningsendring på og ved sjøen.

Med rekordsalg av fritidsbåter, og oppfordring til norgesferie, tyder alt på at 2021 også kan bli en stor båtsommer. Da er det ekstra viktig å ha fokus på sikkerhet. Friskt i minne ligger fjoråret, da 20 personer omkom ved bruk av fritidsbåt.

Sjøfartsdirektoratet, Kystverket og Redningsselskapet oppfordrer alle til å løfte blikket!
Med økt bevissthet og oppmerksomhet på sjøen bidrar alle til en fin og trygg båtsommer både for oss selv og andre.

Til alle som ferdes i båt:

Visste du at...

Halvparten av alle ulykker på sjøen skyldes kantring og fall over bord.


Den vanligste årsaken til drukningsulykker generelt er fall fra land eller brygge.


120 000 mennesker har Våttkort for Kajakk og antallet øker. Våttkortet er med på å øke både ferdighet og sikkerhet på vannet.


Navigasjonsutstyr og mobiltelefon stjeler oppmerksomheten fra båtføreren.

Den tredje vanligste årsaken til ulykker knyttet til fritidsbåt er fall mellom båt og brygge/kai.


Trafikken på sjøen øker og farten blir større.


Mørke og dårlig sikt øker sannsynligheten for ulykker med fritidsbåt.


Over 50 % av båtførere har ingen formell kompetanse.

Redningsselskapet_Logo.png
sjofartsdirektoratet.png
kystverket-primar-cmyk.png